Hospitality BY NIC

In een tijd van verandering wil je niet stil blijven staan. Start nu en maak het verschil.

Wat is gastvrijheid? Gastvrijheid is vergelijkbaar met liefde; een gevoel dat je overkomt, niet iets dat je geforceerd kan oproepen. Ook lijkt het bijna universeel. Stel ik ben in een land, waar ik de taal niet spreek, de weg niet ken, de cultuur mij vreemd is en de mensen vreemden voor mij zijn; zonder een woord te hebben gewisseld, kan ik me welkom voelen. De gastvrijheid ervaren. Gastvrijheid valt niet in getallen uit te drukken, in truckjes op te roepen, of te manipuleren. Een gastvrijheidsconcept opstellen voor je bedrijf is meer dan een onderzoek doen, een plan opstellen en evalueren.

Iedere medewerker heeft op een eigen manier passie voor het vak en ideeën voor verbetering, maar doordat dit niet als team op elkaar is afgestemd, lijkt er geen duidelijke basis te zijn. Dit maakt dat de gastvrijheid door de bezoeker vaak heel gevarieerd wordt ervaren; de ene keer is het er wel, de andere keer is het er minder. Er is geen zekerheid.

Om als bedrijf je bezoeker een constant positieve gastvrijheidsbeleving te laten ervaren, is er afstemming nodig. Door vragen te stellen en op zoek te gaan naar duidelijkheid voor iedereen, krijgen we de koppen in dezelfde richting. Wat is gastvrijheid voor ons? Welke middelen hebben we nodig om dit te bereiken? Hoe sturen we bij? Wie neemt de beslissingen? Door mijn ervaring weet ik dat dit een leuk en inspirerend proces kan zijn wanneer iedereen gehoord wordt. Het mee laten denken en beslissen van medewerkers leidt tot een intrinsieke motivatie bij het hele team; en alleen vanuit deze motivatie kan oprechte gastvrijheid gehaald worden.

Dit proces begeleiden, mijn passie voor gastvrijheid overbrengen, samen met alle medewerkers je bezoekers dat gevoel geven; dat kan ik voor jouw bedrijf betekenen.

Mogelijke gastvrijheidsconcepten

1,5e meter dienstverlening

Van klant naar gast

Het multiculturele restaurant

Multifunctionele inzetbaarheid medewerkers